KONDENS DÖNÜŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Bulanıklık Kontrolü

Kondens Dönüş Kontrol Sistemleri
Ürün Kodu : OR 52 yağ detektörü ve iletkenlik kontrolü 

Geri dönüş kondensine yabancı maddelerin karışma riski varsa, EN 12952 / 3'e uygun olarak kondensin denetimi gereklidir. Sistemde iki tür yabancı madde vardır: Çözünebilen ve katı maddeler. Çözünmüş katıları tespit etmek için sıcaklık dengelenmiş iletkenlik izleme kullanılır. LRS 1-7 kontrolör ile kombinasyon halinde, LRG 16-9 elektrodu, kondensin alkaliler ve asitler tarafından bile minimal düzeyde kirlenmesini tespit eder. Katıların yağ ve bulanıklık şeklinde algılanması için GESTRA, sıvı içindeki parçacıkların dağıttığı ışığı karşılaştırmak için doğrudan iletilen ışığı kullanan ve böylece çok küçük miktarlardaki kirlenmeyi bile algılayan bir sistem olan OR 52'yi sunar. OR 52 – serisi bulanıklık dedektörü, renksiz akışkanların içine bulanıklığa neden olabilecek yabancı madde girip girmediğini sürekli olarak kontrol eden bir sistemdir.

İlgili Dokümanlar
OR52

Yağ Dedektörleri

Kondens Dönüş Kontrol Sistemleri
Ürün Kodu : ORGS
İletkenlik ölçüm prensibine göre çalışan ORGS 11-2 denizcilik uygulamalarında soğutma suyundaki muhtemel yağ kaçağını tespit etmek için kullanılan kompakt bir sistemdir.
İlgili Dokümanlar
ORGS
Copyright © 2022. All rights reserved.