Teknik Dokümanlar
Kızgın Buhar ve Kondens Birikimi ile Isıtma
Flaş Buhar Miktarı Grafiği
Havadaki Kondens Miktarı
Havadaki Nem Miktarı
Kızgın Buhar Hatları için Drenaj Şemaları
Flaş Buhar Miktarı
Buhar-Kondens Genleşme
Buhar-Kondens Hat Drenaj Çapları
Buhar-Kondens Hava Hızları
Çelik Borunun Genleşmesi
Dirsek Boru Genleşme
Buharın İçinde Bulunan Gaz Oranları Grafiği
Pump Sizing Calculation
Water in Air Calculator Version 3
Boruların Tanımlanması
Buhar Tablosu
Buhar Tesisatındaki Debi Miktarı
Buhar Tesisatlarında Akış Hızı
Buhar Tesisatlarında Basınç Düşmesi-1
Buhar Tesisatlarında Basınç Düşmesi 2- Örnekli
Buhar Türbini İçin Drenaj Şeması
Buharda Hava Miktarı
Installation
Non Newtonian Bingham Plastic
Pressure Volume Calculator Rev 2017
Cost of Pressure Drop Calculation-n
Kondens Tesisatı Sonundaki Basınç Grafiği
Malzeme İşaretleri
Statik Yük
Vana El Kitabı
Copyright © 2022. All rights reserved.